×

Vasundhara Honours – Lifetime Achievement

Ayyappa Masagi

Maruti Chitampalli

Dr. Prakash Gole

Uday Kulkarni

Dr. Hema Sane

Bittu Sahgal

Prof. Vijay Paranjpye